Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7695
Title: Амбівалентна семантика комічного в контекстах із поетонімами
Other Titles: Амбивалентная семантика комического в контекстах с поэтонимами
Authors: Дворянчикова, Світлана Євгенівна
Keywords: поетонім
комічне
лексичні засоби комічного
Issue Date: 2017
Publisher: Бердянський державний педагогічний університет
Citation: Дворянчикова С. Є. Амбівалентна семантика комічного в контекстах із поетонімами / С. Є. Дворянчикова // Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2017. – С. 36–38.
Abstract: Міждисциплінарні студії гумору, філологічні труднощі щодо опису лінгвістичних механізмів утворення комічного ефекту, питання формування його сприйняття людиною, яке відображає національно-культурні особливості комунікації, досі не можемо вважати остаточно розв’язаними, що і створює широке поле для діяльності сучасних дослідників. Наразі філологія взагалі й мовознавство зокрема ще мають вирішити багато питань у цій площині, тому це робить дослідження вербального втілення смішного в контекстах із поетонімами актуальним і таким, що має теоретичне та практичне застосування. Амбівалентна семантика комічного в контекстах із поетонімами створює можливості до розгортання розглянутих опозицій і залучення їх у загальну цілісність змістів, сприяє конструюванню простору художнього твору та формує його особливу поетонімосферу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7695
Faculty: Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання
Department: Кафедра іноземних мов
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов (ІМ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АМБІВАЛЕНТНА СЕМАНТИКА.pdf242,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.