Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/779
Title: Механізми фінансування дослідницько-інноваційної діяльності університетів у США
Authors: Луговий, В. І.
Слюсаренко, О. М.
Таланова, Ж. В.
Keywords: університети
дослідницько-інноваційна діяльність
дослідження та розробки
постдокторська освіта
федеральне фінансування
інституційне фінансування
ендавмент
глобальний розвиток
рейтинг «Шанхайський»
университеты
исследовательски-инновационная деятельность
исследования и разработки
постдокторское образование
федеральное финансирование
институционное финансирование
эндаумент
глобальное развитие
рейтинг «Шанхайский»
university
research and innovative activity
research and development
postdoctoral education
federal funding
institutional financing
endowment
global development
Issue Date: 2015
Citation: Луговий В. І. Механізми фінансування дослідницько-інноваційної діяльності університетів у США [Текст] / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 5-20.
Abstract: З’ясовано, що у віднесенні закладів вищої освіти до категорії університетів ключовими є такі критерії, як спроможність присуджувати академічні ступені магістерського й більш високих рівнів освіти та здійснювати дослідження і розробки. Прикладом федеральної (урядової), інституційної (університетської) й громадської (через ендавмент) фінансової підтримки університетської дослідницько-інноваційної діяльності (фундаментальних і прикладних досліджень і розробок, постдокторської освіти) слугують США та їх провідні університети за рейтингом «Шанхайський». Для вищої школи України, дослідницько-інноваційна активність університетів, якої недостатньо в сучасних умовах глобального розвитку, досвід США щодо вироблення механізмів фінансування зазначеної діяльності є актуальним.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/779
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P005-020.pdf358.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.