Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/784
Title: Політика держави щодо забезпечення доступу до інклюзивної вищої освіти: економічний аспект
Authors: Скрипник, М. І.
Григоревська, О.
Keywords: інклюзія
інклюзивна освіта
економічна політика
модель фінансування
инклюзия
инклюзивное образование
экономическая политика
модель финансирования
inclusion
inclusive education
economic policy
financing model
Issue Date: 2015
Citation: Скрипник М. Політика держави щодо забезпечення доступу до інклюзивної вищої освіти: економічний аспект [Текст] / М. Скрипник, О. Григоревська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 139-152.
Abstract: В даній роботі для уточнення та поглиблення економічної сутності інклюзивної освіти використано методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння. Методи конкретизації, діалектичний метод, аналіз, синтез, абстрагування покладені в основу положень економічної політики держави в частині забезпечення інклюзивної освіти. Бібліометричний і бібліографічний методи застосовано при дослідженні напрямів проблемних питань за темою дослідження. Проаналізовано економічні проблеми, пов’язані із запровадженням інклюзивної освіти в Україні. Наведено можливі схеми фінансування. Обгрунтовано їх переваги та недоліки, що дозволило сформувати позицію щодо обрання інвестиційної або розрахованої на одну людину моделі фінансування. Наукова новизна полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці організаційно-методичних рекомендацій з удосконалення фінансування інклюзивної освіти в Україні, що дозволило підвищити її якість та доступність для особливих версит населення. На основі проведеного анкетування виявлено проблемні питання доступу до вищої освіти студентів з особливими потребами з метою забезпечення розробки заходів для їх подолання.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/784
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P139-152.pdf343.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.