Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/785
Title: Система управління кар'єрою як інструмент економічного розвитку освітніх закладів
Authors: Гончаров, Ю. В.
Комаровська, Ю. А.
Keywords: система управління кар'єрою
службово-посадове просування
персонал
кар’єра
освітня діяльність
управління кар’єрним процесом
система управления карьерой
служебно-должностное продвижение
персонал
карьера
образовательная деятельность
управление карьерным процессом
career management system
public official promotion
staff
career
educational activity
career process management
Issue Date: 2015
Citation: Гончаров Ю. В. Система управління кар'єрою як інструмент економічного розвитку освітніх закладів [Текст] / Ю. В. Гончаров, Ю. А. Комаровська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 153-160.
Abstract: В ході дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи та прийоми: аналізу та синтезу, семантичного аналізу (при характеристиці управлінської категорії «кар’єра»); історично-описовий, методи теоретичного узагальнення та встановлення причинно-наслідкових зв’язків; системний підхід. У статті розкривається сутність та етапи управління діловою кар’єрою, її основні характеристики, поняття і складові комплексної системи управління кар’єрним процесом. Обґрунтовано необхідність формування системи управління кар’єрним процесом в освітніх закладах, вказано її цілі, функції, принципи, визначено шляхи та заходи з підвищення її економічної та соціальної ефективності. Використано процесний підхід до формування та розвитку системи управління кар’єрою з урахуванням специфіки освітньої діяльності. Дієва система управління кар’єрою сприяє підвищенню ефективності управління організації, зростанню інтелектуального потенціалу її персоналу.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/785
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P153-160.pdf272.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.