Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/787
Title: Регулювання інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України
Authors: Ігнатьєва, І. А.
Гарафонова, О. І.
Keywords: higher education
the European educational space
integration processes
Ukraine's economy
высшее образование
европейское образовательное пространство
интеграционные процессы
экономика Украины
вища освіта
європейський освітній простір
інтеграційні процеси
економіка України
Issue Date: 2015
Citation: Ігнатьєва І. А. Регулювання інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України [Текст] / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 169-181.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: За останні десятиріччя головною тенденцією розвитку провідних країн світу є поширення постіндустріальних, інформаційних, заснованих на знаннях моделей економічного зростання, де основним ресурсом є людський капітал, який у загальному сенсі трактується як сукупність знань людства. Актуальність дослідження можливостей та визначення перспективних напрямів інтеграції України до світового освітнього простору є беззаперечною. Активізація процесу інтеграції української освіти до світової сфери освітніх послуг забезпечить умови як для розвитку всіх сфер національної економіки в контексті підготовки фахівців, які здатні працювати в сучасних умовах глобалізованого світу, так і поширення можливостей українських вищих навчальних закладів щодо експорту освітніх послуг. Метою дослідження є регулювання інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України. Теоретичною й методологічною основою є положення сучасної економічної теорії, теорії інтернаціоналізації вищої освіти, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері дослідження проблем міжнародної економіки і інтеграції країн до світового освітнього простору. У ході дослідження виявлено можливі заходи регулювання інтеграційних процесів у сфері вищої освіти як сукупності взаємопов'язаних процесів розвитку економік, заснованих на знаннях, активізація діяльності в рамках міжнародних та регіональних угод зі співробітництва між системами вищої освіти. Обґрунтовані теоретичні та прикладні засади регулювання інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України. Практична значимість полягає у розробці заходів регулювання інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/787
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P169-181.pdf328,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.