Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/792
Title: Автономний університет у системі сучасних суспільно-економічних відносин
Authors: Бєлялов, Т. Е.
Русіна, Ю. О.
Keywords: автономія університету
академічна свобода
фінансова автономія
автономия университета
академическая свобода
финансовая автономия
university autonomy
academic freedom
financial autonomy
Issue Date: 2015
Citation: Бєлялов Т. Е. Автономний університет у системі сучасних суспільно-економічних відносин [Текст] / Т. Е. Бєлялов, Ю. О. Русіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 213-219.
Abstract: В процесі дослідження було використано системний підхід. Для розкриття всіх аспектів наукової проблеми були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: діалектичний, аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, узагальнення результатів. Виявлено та проаналізовано досягнення і ключові проблеми у сфері автономізації ВНЗ, досліджено, запропоновані різними країнами, шляхи подолання труднощів у сфері автономізації. Аналіз проблеми університетської автономії й академічних свобод показав, що й у розвинених країнах це завдання вимагає додаткових обґрунтувань, оскільки останнім часом з’явилися нові фактори, що ускладнили пошук оптимальних рішень, які задовольняли б державу, академічне співтовариство, суспільство в цілому. Виявлено вплив сучасних світових тенденцій у сфері університетської автономії на систему вищої освіти в Україні. На основі проведеного дослідження запропоновано комплекс заходів, які сприятимуть становленню автономності українських вищих навчальних закладів в контексті європейського досвіду університетської автономії.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/792
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P213-219.pdf263.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.