Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/793
Title: Пріоритети інноваційного розвитку вищої освіти
Authors: Стежко, Ю. Г.
Keywords: innovation
higher education
organization and management
competence
humanization
инновация
высшее образование
организация и управление
компетенция
гуманитаризация
інновація
вища освіта
організація та управління
компетенція
гуманітаризація
Issue Date: 2015
Citation: Стежко Ю. Г. Пріоритети інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / Ю. Г. Стежко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 220-230.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Досліджено концептуалізацію визначальних чинників інноваційного розвитку, наповнено їх конкретним змістом, висвітлено багатофакторністьі освітнього менеджменту, взаємообумовленість економічних, соціальних, педагогічних чинників у реформуванні вищої освіти, окреслено шляхи забезпечення ефективності організаційно-економічного управління за сучасної бюджетної архітектоніки. Основними методами дослідження є статистичний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду реформування системи освіти, методи аналогії, єдності історичного та логічного, сходження від абстрактного до конкретного у заломленні на вітчизняні та закордонні соціальні, економічні та педагогічні науково-практичні здобутки. Досягнено чіткої уяви щодо першочергових практичних кроків, які має зреалізувати освітянський менеджмент у єдності із громадянським суспільством, просуваючись в напрямку ефективного організаційного та економічного управління вищою освітою. Висвітлено комплексність та конкретизацію організаційних, суспільно-економічних, інтелектуальних чинників детермінації процесів інноваційного розвитку вищої освіти, розширено уявлення про роль особистісного фактору в інноваційних процесах, визначенні низки питань, які потребують подальшого розгляду, виходячи із сучасних суспільно-економічних реалій та перспектив. Розкриті взаємообумовленості факторів інноваційного розвитку та окреслені основні орієнтири освітянського топ-менеджменту щодо напрацювання конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/793
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P220-230.pdf299,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.