Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/794
Title: Аналіз організації навчального процесу у вищій школі Еслінгена (Німеччина)
Authors: Донченко, С. В.
Keywords: організація навчального процесу
компетентності
курс дисциплін
освітній документ
студентоцентризм
модуль
освітній кредит
организация ученого процесса
компетентности
курс дисциплин
образовательный документ
студентоцентризм
модуль
образовательный кредит
organization of scientists process competence course disciplines
educational documents
studentotsentrizm
module
an educational loan
Issue Date: 2015
Citation: Донченко С. В. Аналіз організації навчального процесу у вищій школі Еслінгена (Німеччина) [Текст] / С. В. Донченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 231-243.
Abstract: Виявлено діючі і результативні підходи та засоби до структуризації та організації навчального процесу у вищій школі Німеччини для можливого подальшого їх впровадження у вищих навчальних закладах України. Використані загальновідомі методи візуального аналізу документації та інтерв’ю. Визначено елементну структуру базових інформаційних освітніх документів, форму їх подання та поелементні особливості представлення інформації. Визначено шляхи відтворення принципів академічної культури та механізми їх реалізації. Результати проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої реорганізації, раціоналізації та удосконалення навчального процесу у ВНЗ України в процесі імплементації прийнятого Верховною Радою Закону «Про вищу освіту».
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/794
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P231-243.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.