Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7963
Title: Бухгалтерський облік та фінансова звітність компаній з управління активами: проблеми організації
Authors: Григоревська, Олена Олександрівна
Вигівська, Ірина Миколаївна
Грабчук, Ірина Леонідівна
Keywords: компанія з управління активами
інститути спільного інвестування
інвестиційний фонд
бухгалтерський облік
фінансова звітність
вартість чистих активів
asset management company
institutions of joint investment.
accounting
investment fund
financial statements
the value of net assets
компания по управлению активами
институты совместного инвестирования
инвестиционный фонд
бухгалтерский учет
финансовая отчетность
стоимость чистых активов
Issue Date: 2017
Citation: Вигівська І. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність компаній з управління активами: проблеми організації / І. М. Вигівська, І. Л. Грабчук, О. О. Григоревська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : зб. наук. пр. – 2017. – Випуск 2 (50). – С. 305-309.
Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету
Abstract: Реалії часу диктують свої особливості ведення інвестиційного бізнесу та відповідного управління ним. Функціонування корпоративних та пайових інвестиційних фондів на інвестиційному ринку постійно перебуває під наглядом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). НКЦПФР здійснює щоденний, щомісячний, щоквартальний та річний контроль за діяльністю інститутів спільного інвестування через ефективну систему звітності, зокрема в частині вартості чистих активів фондів, обсягів цінних паперів та їх змін тощо. В статті окреслено сучасні проблеми бухгалтерського обліку та звітності компаній з управління активами (КУА), що виникають в ході їх діяльності як делегованих НКЦПФР «контролерів» активів ІСІ.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7963
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2409-6857
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf970,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.