Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/797
Title: Сучасний стан фінансування вищих навчальних закладів у складних соціально-економічних умовах
Authors: Селіверстова, Л.
Заріцька, В.
Keywords: higher education
funding
budget
higher education institutions
alternative sources of funding
высшее образование
финансирование
бюджет
высшие учебные заведения (ВУЗ)
альтернативные источники финансирования
вища освіта
фінансування
бюджет
вищі навчальні заклади (ВНЗ)
альтернативні джерела фінансування
Issue Date: 2015
Citation: Селіверстова Л. Сучасний стан фінансування вищих навчальних закладів у складних соціально-економічних умовах [Текст] / Л. Селіверстова, В. Заріцька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 269-280.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Входження України в Болонський процес, інтеграція сфери освіти у світовий навчальний простір, реалізація концепції реформування фінансової системи вищих навчальних закладів потребують відповідних наукових розробок зі створення систем комплексного управління фінансовими ресурсами ВНЗ як складової частини системи вищої освіти держави та відповідних механізмів їх реалізації. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних та прикладних засад управління фінансовими ресурсами в системі вищої освіти України та розробці на цій основі заходів оптимального розподілу фінансових ресурсів ВНЗ у складних соціально-економічних умовах. Теоретичною і методологічною основою роботи слугували наукові дослідження, викладені у працях українських і зарубіжних дослідників з теорії управління, економіки знань, людського капіталу, концепції університету ХХІ ст. Емпіричною і фактологічною основою дослідження слугували наукові і методичні джерела з проблем фінансування вищої освіти, статистичні та методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, статистичні матеріали Держкомстату України. У ході дослідження виявлено можливі заходи реформування фінансової системи вищої школи в у складних соціально-економічних умовах України, структуризації фінансових потоків ВНЗ, оцінці фінансової участі кожного з джерел надходжень в економічній системі закладу, оптимізації розподілу та ефективності використання фінансових ресурсів. Обґрунтовані теоретичні та прикладні засади управління фінансовими ресурсами у системі вищої освіти України та розроблено заходи оптимального фінансування вищих освітніх закладів, що впливають на ефективність функціонування галузі у складних соціально-економічних умовах. Практична значимість полягає у розробці заходів до оптимального розподілу фінансових ресурсів системи вищої освіти, що особливо актуально в умовах їх дефіциту.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/797
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P269-280.pdf333,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.