Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/799
Title: Засоби інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх менеджерів туризму
Authors: Дудорова, Л. Ю.
Keywords: педагогічні технології
менеджер туризму
кредитно-модульна система
метод проектів
підготовка
педагогические технологии
менеджер туризма
кредитно-модульная система
метод проектов
подготовка
pedagogical technology
tourism manager
credit-modular system
method of project preparation
Issue Date: 2015
Citation: Дудорова Л. Засоби інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх менеджерів туризму [Текст] / Л. Дудорова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 290-298.
Abstract: Проаналізовано проблему впровадження засобів інноваційних педагогічних технологій у професійно-методичну підготовку майбутніх менеджерів туризму. Основу інноваційних процесів в освіті складають: проблема вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику. Розглянуто найбільш пріоритетні і перспективні напрями та методи використання інноваційних педагогічних технологій, що позитивно впливають на формування методичної компетентності майбутніх менеджерів туризму. Виділено модульно-розвивальне навчання, засоби інформаційно-комунікаційних технологій, метод проектів. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології забезпечують професійну і соціальну мобільність майбутнього фахівця, його конкурентоспроможність на ринку праці.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/799
Appears in Collections:Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P290-298.pdf283.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.