Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/802
Title: Творчі та методологічні аспекти створення сучасного костюма на основі дослідження тектоніки біонічних форм
Authors: Давиденко, І. В.
Ніколаєва, Т. І.
Keywords: design
costume
bionic forms
transformation
unconventional materials
project
дизайн
костюм
бионические формы
трансформация
нетрадиционные материалы
проект
дизайн
костюм
біонічні форми
трансформація
нетрадиційні матеріали
проект
Issue Date: 2015
Citation: Давиденко І. В. Творчі та методологічні аспекти створення сучасного костюма на основі дослідження тектоніки біонічних форм [Текст] / І. В. Давиденко, Т. І. Ніколаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 314-322.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Проаналізовано вплив методологічних аспектів виконання студентами курсової роботи з дисципліни «Проектування та вступ до фаху» на розвиток когнітивних процесів та закріплення необхідних навичок та компетентностей в процесі творчої інтерпретації біонічних форм. В наукових дослідженнях використана комбінація методів системно-структурного і морфологічного аналізу та сучасних інноваційних педагогічних практик. В результаті виконання наукової роботи визначено основні завдання творчого пошуку та складові структури курсової роботи, виявлено методологічні засади використання творчих засобів асоціативного мислення для розробки перспективних видів одягу в дизайні. З наукової точки зору визначено зміст та послідовність дослідницького, творчого та практичного етапів курсового проектування з дисципліни «Проектування та вступ до фаху». На основі проведеного аналізу визначено шляхи вдосконалення методологічної бази підготовки майбутніх дизайнерів, відпрацьовано та вдосконалено структуру курсового проекту, розроблено рекомендації до створення перспективних форм одягу на основі дослідження біонічних форм.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/802
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра художнього моделювання костюма (ХМК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P314-322.pdf559,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.