Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/803
Title: Основні аспекти забезпечення економічної безпеки ВНЗ у контексті підвищення ефективності української вищої освіти
Authors: Бреус, Світлана Василівна
Keywords: higher education
universities
national security
economic security
economic security of the country
economic security of the state
economic security of enterprise
economic security of universities
высшее образование
высшие учебные заведения
национальная безопасность
экономическая безопасность
экономическая безопасность страны
экономическая безопасность государства
экономическая безопасность предприятия
экономическая безопасность ВУЗов
вища освіта
вищі навчальні заклади
національна безпека
економічна безпека
економічна безпека країни
економічна безпека держави
економічна безпека підприємства
економічна безпека ВНЗ
Issue Date: 2015
Citation: Бреус С. В. Основні аспекти забезпечення економічної безпеки ВНЗ у контексті підвищення ефективності української вищої освіти / С. В. Бреус // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 323-335.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: До основних методів, що використовувались при написанні статті, відносяться: загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема діалектичний, історичний та логічний, методи порівняльного і статистичного аналізу. Визначені теоретико-практичні аспекти забезпечення економічної безпеки вітчизняних ВНЗ у контексті підвищення ефективності української вищої освіти, а також те, що негативний стан справ у сфері вищої освіти, який характеризується нарощуванням негативних тенденцій, котрі формуються під впливом факторів, які одночасно виступають і загрозами економічній безпеці ВНЗ, може призвести як до зниження рівня їх економічної безпеки, так і держави. Визначена роль ВНЗ в економічному розвитку держави з урахуванням місця економічної безпеки ВНЗ в понятійній схемі: національна безпека – економічна безпека – економічна безпека країни – економічна безпека держави – економічна безпека підприємства – економічна безпека ВНЗ. Задля подолання загроз у сфері економічної безпеки ВНЗ, а відтак, і економічної безпеки держави, запропоновані заходи, котрі наряду з іншим, направлені на покращення якості вищої освіти.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/803
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра бізнес-економіки та туризму
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра бізнес-економіки та туризму (БЕТ)
Кафедра менеджменту (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P323-335.pdf315,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.