Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/806
Title: Проблеми та перспективи інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір
Authors: Гращенко, І. С.
Янковой, Р. В.
Keywords: higher education
educational activities
integration processes
the European higher education area
высшее образование
образовательная деятельность
интеграционные процессы
единое европейское образовательное пространство
вища освіта
освітня діяльність
інтеграційні процеси
єдиний європейський освітній простір
Issue Date: 2015
Citation: Гращенко І. С. Проблеми та перспективи інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір [Текст] / І. С. Гращенко, Р. В. Янковой // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 352-363.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: В процесі проведення досліджень використано статистичний і техніко-економічний аналіз середовища діяльності вищих навчальних закладів Україні та ЕС, діагностиці національної та міжнародної освітньої системи. Проаналізовано умови та особливості формування ефективної інтеграції вищих навчальних закладів до європейського освітнього простору. Окреслено напрями та можливості вітчизняних вищих навчальних закладів, щодо підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг, поліпшення рейтингу ВУЗів в міжнародній освітній системі. З метою інтенсифікації інтеграції вищої освіти Україні в європейський освітній простір, визначено напрями та опрацьовано інструментарій, завдяки якому, по-перше, забезпечиться збереження кращих традицій і стандартів вітчизняної освіти, по-друге, урахується орієнтація на принципи і цінності європейської культури та освіти. Показано як впливають інтеграційні процеси на ціннісні пріоритети в освіті та культурі. Визначено ряд кроків щодо гармонізації системи вищої освіти України з Європейською системою вищої освіти. Обґрунтовано необхідність застосування нових інформаційних технологій в поширенні знань. Визначено ключові показники ефективності ВУЗів на шляху реформування системи вищої освіти України.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/806
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P352-363.pdf301,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.