Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/807
Title: Впровадження інноваційної технології віртуального експерименту в освітній процес підготовки магістрів промислової фармації
Authors: Бессарабов, В. І.
Баула, О. П.
Строкань, А. П.
Моспанова, О. В.
Keywords: virtual experiment
in silico
competence
master thesis
technology pharmaceuticals
виртуальный эксперимент
in silico
компетенции
компетентность
магистерская дипломная работа
технологии фармацевтических препаратов
віртуальний експеримент
in silico
компетенції
компетентність
магістерська дипломна робота
технології фармацевтичних препаратів
Issue Date: 2015
Citation: Впровадження інноваційної технології віртуального експерименту в освітній процес підготовки магістрів промислової фармації [Текст] / В. І. Бессарабов, О. П. Баула, А. П. Строкань, О. В. Моспанова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 364-373.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Показано, що впровадження технології in silico дослідження у додипломну науково-дослідну роботу магістрантів промислової фармації дозволяє отримати суттєві переваги в порівнянні з матеріальним (прямим) експериментом за рахунок скорочення витрат часу, грошових витрат та підвищення когнітивної мотивованості студентів. Зроблено висновок, що доцільним є введення в елективну частину навчальної програми підготовки бакалаврів напряму «Фармація» та магістрів промислової фармації спецкурсів з окремих питань біо та хемоінформатики, біохімії, молекулярної фармакології, фармацевтичної розробки лікарських засобів, що підвищить ефективність освітнього процесу. Вперше узагальнено первинний досвід інтеграції елементів in silico експерименту в наукові дослідження при додипломній підготовці магістрів зі спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів». Результати дослідження можуть бути використані при розробці професійних освітніх програм додипломної підготовки магістрів зі спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів».
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/807
Appears in Collections:Вісник КНУТД
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P364-373.pdf283,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.