Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/810
Title: Підготовка конкурентоздатних фахівців в умовах реформування вищої освіти в Україні
Authors: Гавриленко, Т. В.
Шабатин, Н. Ю.
Keywords: higher education
master
European integration
implementation
competitive
высшее образование
магистратура
евроинтеграция
имплементация
конкурентоспособность
вища освіта
магістратура
євроінтеграція
імплементація
конкурентоздатний
Issue Date: 2015
Citation: Гавриленко Т. В. Підготовка конкурентоздатних фахівців в умовах реформування вищої освіти в Україні [Текст] / Т. В. Гавриленко, Н. Ю. Шабатин // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 396-405.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Визначено основні передумови та напрями підготовки конкурентоздатних фахівців в умовах запровадження Європейських стандартів вищої освіти в Україні. Дослідження існуючого стану вітчизняного інституту магістерської підготовки, засобів досягнення високого рівня якості підготовки конкурентоздатних фахівців, шляхів інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір, базувалось на використанні загальнонаукових методів дослідження, таких як спостереження, опис; теоретичних, таких як аналіз, узагальнення, систематизація, класифікація. У ході дослідження визначено процес формування науково-дослідницької компетентності магістрів при навчанні у ВНЗ. Досліджено процес реалізації якісної підготовки магістрів у освітньому середовищі вищого навчального закладу. В результаті проведеного дослідження було визначено та обґрунтовано необхідність ефективного використання інноваційних технологій у процесі підготовки магістрів в умовах сучасного університету.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/810
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P396-405.pdf334,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.