Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/814
Title: Підготовка фахівців для фармацевтичної промисловості на основі практико-орієнтованого підходу
Authors: Баула, О. П.
Моспанова, О. В.
Строкань, А. П.
Бессарабов, В. І.
Keywords: practice-oriented education
practice organization
competence
adaptation of graduates at work
relations with enterprises
практико-ориентированное образование
организация практики
компетенции
компетентность
адаптация выпускников на производстве
связи с предприятиями
практико-орієнтована освіта
організація практики
компетенції
компетентність
адаптація випускників на виробництві
зв’язки із підприємствами
Issue Date: 2015
Citation: Підготовка фахівців для фармацевтичної промисловості на основі практико-орієнтованого підходу [Текст] / О. П. Баула, О. В. Моспанова, А. П. Строкань, В. І. Бессарабов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 427-436.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Проведено аналіз літературних джерел та власного досвіду впровадження практико-орієнтованого підходу в освітній процес вищої школи, використано метод експертної оцінки виявлених тенденцій та висновків. Показано, що впровадження в сучасному університеті практико-орієнтованої системи освіти фахівців фармацевтичної галузі дозволить: мінімізувати термін адаптації випускників на виробництві; навчати студентів на сучасному обладнанні; налагодити тісну співпрацю вищого навчального закладу і роботодавця в області організації проходження практики та формування кадрового резерву підприємств. Вперше запропоновано систему загальних та спеціальних (фахових) компетенцій, формування яких є доцільним при підготовці фахівців зі спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів». Результати дослідження можуть бути використані при розробці професійних освітніх програм підготовки фахівців зі спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів».
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/814
Appears in Collections:Вісник КНУТД
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P427-436.pdf302,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.