Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/821
Title: Визначення та аналіз кореляційних залежностей між антропометричними ознаками стоп дітей-школярів
Other Titles: Determination and analyz correlations dependence between anthropometric signs feet of schoolchildren
Authors: Скідан, Олена Валентинівна
Скідан, Владислава Валентинівна
Keywords: стопа
внутрішня форма
взуття
кореляційна залежність
Issue Date: Dec-2015
Citation: Скідан О. В. Визначення та аналіз кореляційних залежностей між антропометричними ознаками стоп дітей-школярів / О.В. Скідан, В.В.Скідан // Вісник ХНУ. – 2015. – № 6. – С. 136-143.
Abstract: У статті наведені результати антропометричних досліджень стоп дітей-школярів та визначені кореляційні залежності в розмірних параметрах стоп з урахуванням змін в їх розмірах та формі .Для цього були перевірені чотири закони, яким підлягали різні розмірні ознаки стоп:довжинні, широтні, висотні та обхватні параметри. Отримана інформація в подальшому буде врахована при проектуванні внутрішньої форми і розробці раціонального взуття.
The results of anthropometric research feet of schoolchildren and correlations to feet dimensional parameters that must be considered in the design and development of the internal form of rational footwear.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/821
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів (ТБТМОП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
St_Skidan O.V._Skidan V.V..pdf714.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.