Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8373
Title: Робітниче питання в добу правління гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 року)
Authors: Проданюк, Ф. М.
Keywords: робітниче питання
Українська Держава
Гетьманат
Павло Скоропадський
Міністерство праці
закон
workers' issues
Ukrainian State
Hetman
Pavlo Skoropadsky
Ministry of Labor
the law
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Citation: Проданюк Ф. М. Робітниче питання в добу правління гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 року) / Ф. М. Проданюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницкий, 20 червня 2017 р. – Вип. 12. – Переяслав-Хмельницкий : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2017. – С. 50-55.
Abstract: У статті проаналізовано діяльність Міністерства праці Української Держави щодо вирішення робітничого питання у 1918 р.
The article analyzes the activities of the Ministry of Labor Ukrainian States to address labor issues in 1918.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8373
Faculty: Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання
Department: Кафедра філософії, політології та українознавства
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра філософії, політології та українознавства (ФПУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171127_303.pdf3,94 MBAdobe PDFView/Open
20171127_303_Titul.pdf3,92 MBAdobe PDFView/Open
20171127_303_Zmist.pdf3,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.