Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8580
Title: Інвестування в людський капітал як основа забезпечення ефективності операційної діяльності підприємства
Other Titles: Investing in human capital as a basis for ensuring of efficiency the operational activity of an enterprise
Инвестирование в людской капитал как основа обеспечения эффективности операционной деятельности предприятия
Authors: Янковець, Т. М.
Keywords: людський капітал
операційна діяльність
ефективність
інвестування в людський капітал
human capital
operational activity
efficiency
іnvesting in human capital
людской капитал
операционная деятельность
эффективность
инвестиции в людской капитал
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Янковець Т. М. Інвестування в людський капітал як основа забезпечення ефективності операційної діяльності підприємства / Т. М. Янковець // Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 листопада 2017 року) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 35-38.
Abstract: Досліджено поняття "людський капітал", виділено суттєві ознаки людського капіталу, виявлено його вплив на підвищення ефективності операційної діяльності підприємства, обгрунтовано власне визначення поняття.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8580
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Янковець_Тези.pdf222,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.