Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8659
Title: Інноваційний розвиток підприємства для підтримання його економічної безпеки
Other Titles: Innovative development of enterprise to maintain its economic security
Инновационное развитие предприятия для поддержания его экономической безопасности
Authors: Янковець, Т. М.
Keywords: економічна безпека
інноваційний розвиток
механізм інноваційного розвитку
інноваційна культура
economic security
іnnovative development
mechanism of innovation development
innovative culture
экономическая безопасность
инновационное развитие
механизм инновационного развития
инновационная культура
Issue Date: 2012
Citation: Янковець Т. М. Інноваційний розвиток підприємства для підтримання його економічної безпеки / Т. М. Янковець // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. Мігус І. П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» – Черкаси, 2012. – С. 273-289.
Source: Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання
Abstract: У дослідженні обгрунтовано взаємозв'язок між економічною безпекою підприємства та його інноваційним розвитком. Розроблено механізм інноваційного розвитку підприємства та детально описано його дію. Виявлено вплив інноваційної культури на інноваційний розвиток та розроблено ієрархію стимулів і мотивів для його забезпечення, на основі чого сформовано систему стимулів та мотивів інноваційної активності власників та працівників підприємства. Систематизовано методи прийняття управлінських рішень. Запропоновано показники оцінки ефективності механізму інноваційного розівитку та економічної безпеки.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8659
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISBN: 978-966-2200-20-1
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_Янковець.pdf465,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.