Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/892
Title: Енергозбереження на фармацевтичному виробництві
Authors: Леонтюк, І. І.
Кузьміна, Г. І.
Тарасенко, Г. В.
Строкань, А. П.
Бесарабов, В. І.
Keywords: energy-savings
pharmaceutical production
systems of ventilation and condition
barrier technologies
RABS
insulators
энергосбережение
фармацевтическое производство
системы вентиляции и кондиционирования
барьерные системы
RABS
изоляторы
енергозбереження
фармацевтичне виробництво
системи вентиляції та кондиціювання
бар’єрні системи
RABS
ізолятори
Issue Date: 2014
Citation: Енергозбереження на фармацевтичному виробництві [Текст] / І. І. Леонтюк, Г. І. Кузьміна, Г. В. Тарасенко, А. П. Строкань, В. І. Бесарабов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 48-52.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Був проведений аналіз існуючих рішень оптимізації енергоспоживання та енергозбереження в процесі виробництва лікарських засобів. Досліджені заходи з енергозбереження на діючих підприємствах вітчизняної галузі. Розглянуті новітні фармацевтичні технології з апаратурного оформлення процесу виробництва твердих і рідких лікарських форм, можливості бар’єрних технологій у вирішенні питань енергозбереження у порівнянні з технологією чистих приміщень перших поколінь. Встановлені основні заходи щодо скорочення енерговитрат при експлуатації систем вентиляції та кондиціювання чистих приміщень: використання рециркуляційного повітря, регулювання його співвідношення з повітрям, що поступає зовні, мінімізація опору потоку в системі циркуляції повітря шляхом вибору низьких швидкостей, плавних з'єднань, відсутності різких змін швидкості та інших подібних заходів. Перспективним напрямом зниження витрат електричної енергії та підвищення енергетичної ефективності фармацевтичних виробництв є застосування RABS пасивного та активного типів і ізоляторів. Ізолятори, оснащені автономною системою циркуляції повітря, дозволяють скоротити більшість експлуатаційних витрат у порівнянні як з RABS так і з чистими приміщеннями перших поколінь. Використання ізоляторів дає можливість знизити рівень чистоти виробничого приміщення до класу чистоти C і, відповідно, зменшити енерговитрати на систему вентиляції і кондиціювання самого приміщення. Наукова новизна полягає в узагальненні існуючих підходів до енергозбереження та визначенні найбільш ефективних шляхів оптимізації енерговитрат на підприємствах вітчизняної фармацевтичної галузі. Результати дослідження представляють інтерес для фахівців з питань енергозбереження у пошуку оптимальних рішень підвищення енергетичної ефективності підприємств та фахівців з проектування фармацевтичних виробництв з застосуванням новітніх технологій організації виробничого процесу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/892
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P048-052.pdf246,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.