Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/897
Title: Прогнозування трендових кольорів текстильних матеріалів методом екстраполяції
Authors: Івасенко, М. В.
Александров, М. Є.
Оренчина, Я. В.
Keywords: екстраполяція
прогнозування модних тенденцій
мода
колір
трендовий колір
экстраполяция
прогнозирование модных тенденций
мода
цвет
трендовый цвет
extrapolation
forecasting fashion trends
fashion
color
trend color
Issue Date: 2015
Citation: Івасенко М. В. Прогнозування трендових кольорів текстильних матеріалів методом екстраполяції [Електронний ресурс] / М. В. Івасенко, М. Є. Александров, Я. В. Оренчина // Технології та дизайн. - 2015. - № 3 (16). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_3_14.
Abstract: У статті проаналізовано прогнозування модних тенденцій кольорової гами методом екстраполяції, наведено методологію та результати кількісного визначення трендових показників кольору текстильних матеріалів, визначено трендові кольори на період 2015-20 р.р., виконано кореляцію отриманих результатів з відомостями щодо тренедових кольорів всесвітньої компанії з прогнозування кольору Pantone.
В статье проанализирован процесс прогнозирования модных тенденций цветовой гаммы методом экстраполяции, приведена методология и результаты количественного определения трендовых показателей цвета текстильных материалов, определены трендовые цвета на период 2015-20 гг., выполнена корреляция полученных результатов с данными трендових цветов всемирной компании по прогнозированию цвета Pantone.
The article analyzes the process of forecasting the fashion trends of colors by extrapolation, shows the methodology and results of the quantitative determination of trend indicators color textiles, colors on the trend identified during 2015-20 years, performed correlation of the results with the data of the forecasting Pantone colors.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_3_14
http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/897
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2015_N3_14.pdf803.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.