Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8985
Title: Інноваційна технологія “Smart city” як механізм покращення рівня життя в сучасному місті
Other Titles: Инновационная технология “Smart city” как механизм улучшения уровня жизни в современном городе
Innovative technology “Smart city” as a mechanism of improving the level of life in the modern city
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Федоряк, Р. М.
Собяніна, Аліна Петрівна
Keywords: розумне місто
інноваційні інформаційно-телекомунікаційні технології
конкурентоспроможне місто
електронне місто
умный город
инновационные информационно-телекоммуникационные технологии
конкурентоспособный город
электронный город
smart city
innovative information and telecommunication technologies
competitive city
e-city
Issue Date: 2017
Citation: Касич А. О. Інноваційна технологія “Smart city” як механізм покращення рівня життя в сучасному місті / А. О. Касич, Р. М. Федоряк, А. П. Собяніна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 27, Ч. 1. – С. 50-54.
Source: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент
Abstract: У статті розглянуто сутність концепції "розумного міста". Проаналізовано зарубіжні нововведення та інноваційні впровадження в містах, які посідають ТОПові місця в рейтингу "розумних міст" світу. Також розглянуто стан розвитку управління сучасним містом в Україні.
В статье рассмотрена сущность концепции "умного города". Проанализированы зарубежные новшества и инновационные внедрения в городах, занимающих ТОПовые места в рейтинге "умных городов" мира. Также рассмотрено состояние развития управлением современным городом в Украине.
The essence of the concept of “smart city” is considered in the article. Analyzed foreign innovations and innovative implementations in cities which occupying the top positions in the rating of “smart cities” in the world. Also considered the state of development of the management of a modern city in Ukraine.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8985
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2413-2675
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування (МПА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf378,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.