Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9158
Title: Використання похідних поліамінів для поліпшення якості олеофобного покриття
Authors: Сарібєкова, Д. Г.
Куник, О. М.
Серветник, Р. С.
Сарібеков, Г. С.
Keywords: polyamines derivatives
oleo-phobic
cotton fabric
производные полиаминов
олеофобность
хлопчатобумажная ткань
похідні поліамінів
олеофобність
бавовняна тканина
Issue Date: 2017
Citation: Використання похідних поліамінів для поліпшення якості олеофобного покриття [Текст] / Д. Г. Сарібєкова, О. М. Куник, Р. С. Серветник, Г. С. Сарібеков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2017. - № 6 (116). - С. 81-88.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Встановлено, що використання катіонного полімеру ВПК-402 підвищує стійкість отриманого захисного апрету до 3 – 4 циклів мильно-содових обробок; значно підвищує стійкість олеофобного ефекту до дії органічних розчинників.
Установлено, что использование катионного полимера ВПК-402 повышает устойчивость полученного защитного аппрета до 3 – 4 циклов мыльно-содовых обработок; значительно повышает устойчивость олеофобного эффекта к действию органических растворителей.
It was established that the use of cationic polymer ВПК-402 increases the stability of the received protective batch to 3 – 4 cycles of soap and soda treatments; greatly increases the stability of the oleo-phobic effect to the action of organic solvents.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9158
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V116_P081-088.pdf317,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.