Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9435
Title: Електротехнічні матеріали
Authors: Горбачук, Микола Тихонович
Keywords: електротехнічні матеріали
хімічні зв'язки
кристалічна гратка
індекси Міллера
ідеальні кристали
реальні кристали
енергетична зона
приведена зона
зона Бріллюена
електрон
провідники
електропровідність металів
тонкі металеві плівки
контактні явища
термоЕРС
напівпровідники
нанотехнологічні матеріали
нанотехнології
струм
електропровідність
ефект Холла
магнітне поле
ефект п'єзоопору
кремній
германій
арсенід галію
діелектрики
сегнетоелектрики
піроелектрики
магнітні матеріали
магнетизм
феромагнетики
Issue Date: 2017
Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing
Citation: Горбачук М. Т. Електротехнічні матеріали : навч. посіб. / Т. М. Горбачук. – Mauritius : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 114 с.
Abstract: Викладено питання будови та властивостей матеріалів, які використовуються в електро - та електронній техніці. Розглянуто електрофізичні ефекти та явища в провідниках. діелектриках, напівпровідниках, магнітних матеріалах. Значна увага приділена кінетичним ефектам в напівпровідниках, властивостям основних напівпровідникових матеріалів, металів, наноматеріалів. Наведено приклади практичного застосування розглянутих матеріалів. Для інженерно-технічних працівників, студентів технічних вузів, що спеціалізуються в галузі електротехніки, електронної техніки, автоматизації та радіотехніки.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9435
Faculty: Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання
Department: Кафедра фізики
ISBN: 978-620-2-05432-4
Appears in Collections:Навчально-методичні видання
Кафедра фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover2018.63_Image008.jpgОбкладинка63,5 kBJPEGThumbnail
View/Open
EM_NP_Titul_Vstup.pdfТитульна сторінка + Вступ729,99 kBAdobe PDFView/Open
EM_NP_Zmist.pdfЗміст139,59 kBAdobe PDFView/Open
EM_NP.pdfПовний текст11,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.