Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9442
Title: Аналіз фінансових результатів промислових підприємств в Україні
Other Titles: Analysis of financial results of industrial enterprises in Ukraine
Authors: Скрипник, Маргарита Іванівна
Коляновська, В. О.
Keywords: економічний аналіз
фінансовий стан
фінансова стійкість
экономический анализ
финансовое состояние
финансовая устойчивость
Issue Date: 2017
Citation: Скрипник М. І. Аналіз фінансових результатів промислових підприємств в Україні / М. І. Скрипник, В. О. Коляновська // Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності : колективна монографія / за заг. ред. М. І. Скрипник. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 116-125.
Source: Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності
Abstract: Діяльність будь-якого суб'єкта господарювання, незалежно від видів його виду діяльності і форм власності, визначається його здатністю отримувати максимальний прибуток від його діяльності. Тому аналіз прибутку займає провідне місце у системі аналізу фінансових результатів, оскільки за ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності.
Activities of any entity, regardless of its types of activities and forms of ownership, is determined by its ability to obtain maximum profit from its activities. Therefore, profit analysis occupies a leading position in the system of financial results analysis, because it assesses the degree of achievement of the ultimate goal of the activity.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9442
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISBN: 978-617-7506-04-0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія16125.pdf483,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.