Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9443
Title: Особливості нарахування амортизації основних засобів в контексті законодавчих змін
Other Titles: Features of accrual of depreciation of fixed assets in the context of legislative changes
Authors: Скрипник, Маргарита Іванівна
Шовтенко, О. В.
Keywords: амортизація
основні зазоби
методи нарахування амортизації
амортизация
основные средства
методы начисления амортизации
Issue Date: 2017
Citation: Скрипник М. І. Особливості нарахування амортизації основних засобів в контексті законодавчих змін / М. І. Скрипник, О. В. Шовтенко // Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності : колективна монографія / за заг. ред. М. І. Скрипник. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 56-64.
Source: Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності
Abstract: Основою реформування податкової системи України має бути визнання того факту, що в цілому податкова система України вже склалася, і попри всі свої недоліки, не повинна розглядатись як така, що має підлягати значному реформуванню. Тобто створення нової законодавчої бази у сфері оподаткування повинно відповідати традиціям існуючої податкової системи.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9443
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISBN: 978-617-7506-04-0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія5664.pdf349,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.