Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/949
Title: Заходи фінансування соціально незахищених верств населення в освітянській сфері
Authors: Бреус, Світлана Василівна
Keywords: higher education
financing of higher education
public funding Higher Education Area
socially vulnerable groups
labor marketlabor market
unemployment rates
высшее образование
финансирование высшего образования
государственное финансирование высшего образования
социально незащищенные слои населениянаселения
рынок труда
уровень безработицы
вища освіта
фінансування вищої освіти
державне фінансування вищої освіти
соціально незахищені верстви населення
ринок праці
рівень безробіття
Issue Date: 2014
Citation: Бреус С. В. Заходи фінансування соціально незахищених верств населення в освітянській сфері [Текст] / С. В. Бреус // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 132-140.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Розробка заходів щодо покращення фінансування сфери вищої освіти в контексті доступу до неї соціально незахищених верств населення. Основними методами, які використані при написанні статті були такі: узагальнення теоретичних джерел; метод економічного аналізу; загально наукові прийоми аналізу і синтезу. Системі вищої освіти в контексті фінансування притаманні певні проблеми, які негативно впливають на можливість її отримання населенням, яке не відноситься до соціально незахищених категорій, проте має право на навчання за рахунок коштів державного бюджету за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Питання фінансового забезпечення вищої освіти, у тому числі державного фінансування, розглядались в працях багатьох авторів, зокрема, таких як: Боголіб Т., Борбо А., Дарманський М., Затуренська В., Калько І., Шевченко Л. та багатьох інших. Проте більш детального розгляду потребують питання, пов’язані з розробкою досконалої моделі фінансування вищої освіти з точки зору доступу до неї соціально незахищених верств населення. В статті розглянуті основні аспекти фінансового забезпечення вищої освіти України. Запропоновані заходи покращення фінансування сфери вітчизняної вищої освіти в контексті доступу соціально незахищених верств населення до якісної вищої освіти, враховуючи необхідність удосконалення регуляторної державної освітньої політики з урахуванням вимог ринку праці.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/949
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економіки та сфери обслуговування (ЕСО)
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування (МПА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P132-140.pdf243,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.