Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9633
Title: Голка в’язальної машини
Authors: Здоренко, Валерій Георгійович
Піпа, Борис Федорович
Рубанка, Микола Миколайович
Keywords: голка в’язальної машини
Issue Date: 12-Mar-2018
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 123891 Україна, МПК D04B 15/04 (2006.01). Голка в’язальної машини / В. Г. Здоренко, Б. Ф. Піпа, М. М. Рубанка ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u201709882 ; заявл. 12.10.2017 ; опублік. 12.03.2018, Бюл. № 5. – 2 c.
Abstract: Голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою, яка відрізняється тим, що хвостовик в зоні п'ятки має відкритий паз, а п'ятка виконана зі стального пружинного дроту у вигляді петлі з відгинами, розташованої в відкритому пазу та закріпленої в хвостовику за допомогою відгинів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9633
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки
Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Винахідницька діяльність
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123891_patent.pdf196,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.