Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/976
Title: Дослідження капілярності двошарового кулірного трикотажу для виготовлення функціональної білизни
Authors: Галавська, Л. Є.
Литвиненко, Н. М.
Боброва, С. Ю.
Keywords: thermo balbriggan
the integrated double-layer knitted fabric
functional purpose knitted fabric
three-factorial experiment
mathematical dependences
термобелье
интегрированный двухслойный трикотаж
трикотаж функционального назначения
трехфакторный эксперимент
математические зависимости
термобілизна
інтегрований двошаровий кулірний трикотаж
трикотаж функціонального призначення
трифакторний експеримент
математичні залежності
Issue Date: 2014
Citation: Галавська Л. Є. Дослідження капілярності двошарового кулірного трикотажу для виготовлення функціональної білизни [Текст] / Л. Є. Галавська, Н. М. Литвиненко, С. Ю. Боброва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 100-110.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Використаний загальновідомий метод дослідження капілярності та методи математичного моделювання та статистичної обробки експериментальних даних. Капілярність вимірювали з обох сторін трикотажу у напрямку петельних стовпчиків та рядів та оцінювали за висотою підйому рідини, що змочує нижній кінець вертикально підвішеної прямокутної елементарної проби. У ході реалізації повного трифакторного експерименту одержано регресійні математичні залежності капілярності від глибини кулірування при формуванні петель шарів інтегрованого двошарового трикотажу та пресових з'єднувальних накидів. Встановлено вплив щільності в'язання гідрофільного шару на капілярність гідрофобного. Виявлено ступінь впливу виду сировини гідрофобного шару на капілярність як гідрофобного, так і гідрофільного шару інтегрованого двошарового трикотажу. Досліджено характер впливу зміни щільності в'язання шарів інтегрованого двошарового трикотажу на їх капілярність. Практична значимість полягає у встановленні регресійних залежностей здійснення оцінки напрямку розповсюдження вологи в структурі трикотажу під час її поглинання поздовжніми капілярами матеріалу у відповідності до обраних значень керованих факторів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/976
Faculty: Факультет індустрії моди
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P100-110.pdf538,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.