Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9777
Title: Development & research on consumer properties of integrated two-layer weft knitted fabric from eco-raw materials
Other Titles: Розробка та дослідження споживних властивостей інтегрованого двошарового кулірного трикотажу з використанням еко-сировини
Authors: Halavska, Liudmyla
Batrak, Oleksandra
Keywords: eco-textiles
environmentally friendly knitwear
hemp yarn
nettle yarn
knitwear
multifunctional knitwear
еко-текстиль
екологічно безпечний трикотаж
конопляна пряжа
кропив’яна пряжа
поліфункціональний трикотаж
трикотаж
конопляная пряжа
полифункциональный трикотаж
Issue Date: 2018
Citation: Halavska L. Development & research on consumer properties of integrated two-layer weft knitted fabric from eco-raw materials / L. Halavska, O. Batrak // Vlákna a textil (Fibres and Textiles). – 2018. – № 2, Vol. 25, June. – P. 32-39.
Source: Vlákna a textil (Fibres and Textiles)
Abstract: Nowadays a lot of people pay attention to various aspects that can preserve and improve their health and standard of living. Therefore, ecological knitwear of a functional purpose made of natural raw materials becomes popular. The authors developed the structure and proposed the set factors for producing the integrated knitted fabric where hemp or nettle yarn will be used to form one of the layers in two-layer knitwear. Such fabric may be used as a functional textile material for manufacturing the linen products of medical treatment and preventive care, in particular for the underwear of wounded servicemen during their treatment and rehabilitation. The new structure is a two-layer fabric with forged connection of layers by main threads. Connecting forged yarn-overs in the fabric are arranged in staggered manner. At places of connecting yarn-overs, blind holes are generated; they provide ventilation and rapid water removal from under the clothes. In the research, it is determined how the type of eco-raw material of one of the layers in integrated two-layer knitwear influences on the linear dimensions of knitwear, the relaxation properties, the level of capillarity and the change in the liquid level in time.
В сучасному світі все більше людей приділяють увагу різноманітним аспектам, що можуть зберегти та покращити їхнє здоров’я та рівень життя. Тому в наш час знову підвищився інтерес до розширення асортименту екологічного трикотажу функціонального призначення, виготовленого з використанням натуральних видів сировини. Розроблено структуру й запропоновані заправні дані для вироблення інтегрованого трикотажного полотна, яке завдяки використанню для формування одного з шарів двошарового трикотажу конопляної чи кропив'яної пряжі може бути використане у якості функціонального текстильного матеріалу для виготовлення білизняних виробів лікувально-профілактичної дії, зокрема для натільної білизни поранених військовослужбовців у період їх лікування та реабілітації. Розроблена структура являє собою двошарове полотно з пресовим з'єднанням шарів основними нитками. У полотні з'єднувальні пресові накиди розташовані у шаховому порядку. В місцях формування з'єднувальних накидів утворюються ненаскрізні отвори, що забезпечують вентиляцію та швидке виведення пароподібної вологи з під одягового простору. У ході досліджень визначено характер впливу виду еко-сировини одного з шарів інтегрованого двошарового трикотажу на зміну лінійних розмірів трикотажу, релаксаційні характеристики, рівень капілярності та зміну рівня підняття рідини в часі його функціональних шарів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9777
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
ISSN: 1335-0617
2585-8890
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VaT_2_2018_Halavska.pdf438,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.