Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9802
Title: Сучасний стан запобігання торгівлі людьми в українському громадянському суспільстві
Other Titles: Современное состояние предотвращения торговли людьми в украинском гражданском обществе
The modern consisting of prevention of trading in the people of ukrainian civil society
Authors: Ананченко, А. В.
Keywords: злочин
торгівля людьми
загрози щодо торгівлі людьми
заходи запобігання торгівлі людьми
загальносоціальні заходи запобігання торгівлі людьми
спеціальні засоби запобігання торгівлі людьми
преступление
торговля людьми
угрозы относительно торговли людьми
мероприятия предотвращения торговли людьми
общесоциальные мероприятия предотвращения торговли людьми
crime
trading in people
threats, in relation to trading in people
measures of prevention of trading in people
zagal'no-social'ni measures of prevention of trade peoples
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ананченко А. В. Сучасний стан запобігання торгівлі людьми в українському громадянському суспільстві / А. В. Ананченко // Актуальні правові проблеми реформування українського громадянського суспільства : матеріали всеукр. студ. Інтернет круглого столу (28 березня 2018 р., м. Київ) / відп. ред.: А. Ю. Олійник, О. С. Шморгун. - Київ: КНУТД, 2018. - С. 34-38.
Abstract: В повідомленні досліджуються суспільні загрози торгівлі людьми та загальносоціальні і спеціальні заходи запобігання названої злочинної діяльності. Пропонуються висновки і рекомендації по удосконаленню законодавства та заходів запобігання торгівлі людьми.
В сообщении исследуются общественные угрозы торговли людьми и общесоциальные и специальные мероприятия предотвращения названной преступной деятельности. Предлагаются выводы и рекомендации по усовершенствованию законодательства и мероприятий предотвращения торговли людьми.
In a report probed public threats of trading in people and zagal'nosocial'ni and special measures of prevention of the adopted criminal activity. Conclusions and recommendations are offered on the improvement of legislation and measures of his prevention
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9802
Appears in Collections:Актуальні правові проблеми реформування українського громадянського суспільства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APPR2018_P034-038.pdf267,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.