Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9828
Title: Основи красномовства
Authors: Грицаєнко, Людмила Михайлівна
Keywords: стародавній світ
ораторське мистецтво
стародавня Греція
мистецтво слова
оратор
античне красномовство
Римський період античного красномовства
дохристиянський період
епоха Київської Русі
красне письменство
проповідники-полемісти
українське мистецьке слово
духовна культура особистості
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничий дім Дмитра Бураго
Citation: Грицаєнко Л. М. Основи красномовства : навч. посіб. / Л. М. Грицаєнко. – 2-ге вид., доп. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 260 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто історичні етапи розвитку красномовства та роль мистецтва слова в житті людини, суспільства. Теоретичний і практичний матеріал структуровано у два змістові модулі. У теоретичній частині через морально-етичний аспект подано розвиток мистецтва слова з найдавніших часів до часів імператорського Риму та розкрито особливості вітчизняного красномовства. Практична частина містить плани семінарських занять, запитання для самоконтролю, теми наукових повідомлень та індивідуальні проблемні завдання. У посібнику подано ілюстративний матеріал з промов ораторів різних епох, з художніх та публіцистичних творів митців слова. Розраховано на широку аудиторію педагогів, здобувачів вищої освіти і всіх, хто любить і шанує рідне слово, цікавиться ораторським мистецтвом та жанрами красномовства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9828
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISBN: 978-617-7349-71-5
Appears in Collections:Навчально-методичні видання
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover2018.67_Image001.jpg73,64 kBJPEGThumbnail
View/Open
Grytsaenko_OK_2018_NP.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.