Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9958
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКовальова, К. Л.-
dc.contributor.authorНіфатова, О. М.-
dc.date.accessioned2018-11-03T21:07:38Z-
dc.date.available2018-11-03T21:07:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationКовальова К. Л. Інформаційні технології в освітній діяльності як засіб підвищення рівня компетентності та конкурентоспроможності випускників на ринку праці / К. Л. Ковальова, О. М. Ніфатова // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 402-408.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9958-
dc.description.abstractУ статті досліджено особливості інформаційних технологій (ІТ), стратегію, тенденції і наслідки їх застосування в освітньому процесі. Інформатизація освіти є невід’ємною умовою підготовки фахівців, здатних працювати у нових, дедалі більше автоматизованих, умовах праці. У статті висвітлено результати наукових досліджень у галузі використання ІТ в освіті; розглянуто стан і тенденції розвитку ринку праці в Україні; перспективи випускників в отриманні робочого місця.uk
dc.description.abstractВ статье исследованы особенности информационных технологий (ИТ), стратегию, тенденции и последствия их применения в образовательном процессе. Информатизация образования является неотъемлемым условием подготовки специалистов, способных работать в новых, все более автоматизированных, условиях труда. В статье отражены результаты научных исследований в области использования ИТ в образовании; рассмотрено состояние и тенденции развития рынка труда в Украине; перспективы выпускников в получении рабочего места.uk
dc.description.abstractThis article explores the features of information technology, strategy, trends and their effects in the educational process. Informatization of education is an essential condition for the training of specialists, who is able to work in new, increasingly automated conditions. This article describes results of research in the field of IT use in education; there is a review of the state and trends of the labor market in Ukraine and prospects for graduates to obtain jobs.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний універститет технологій та дизайнуuk
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectосвітаuk
dc.subjectзнанняuk
dc.subjectвипускникиuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectринок праціuk
dc.subjectинформационные технологииuk
dc.subjectобразованиеuk
dc.subjectзнанияuk
dc.subjectвыпускникиuk
dc.subjectконкурентоспособностьuk
dc.subjectрынок трудаuk
dc.subjectinformation technologyuk
dc.subjecteducationuk
dc.subjectknowledgeuk
dc.subjectalumnusuk
dc.subjectcompetitivenessuk
dc.subjectlabor marketuk
dc.titleІнформаційні технології в освітній діяльності як засіб підвищення рівня компетентності та конкурентоспроможності випускників на ринку праціuk
dc.title.alternativeИнформационные технологии в образовательной деятельности как средство повышения уровня компетентности и конкурентоспособности выпускников на рынке трудаuk
dc.title.alternativeInformation technologies in educational activity as way to increase competency level and competitiveness of alumnus in the labor marketuk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorКовалева, К. Л.-
local.contributor.altauthorНифатова, Е. М.-
local.contributor.altauthorKovalova, K.-
local.contributor.altauthorNifatova, O. M.-
local.subject.facultyФакультет економіки та бізнесуuk
local.subject.departmentКафедра підприємництва та бізнесуuk
local.conference.locationКиївuk
local.conference.date2017-12-07-
local.conference.nameОсвітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»uk
local.subject.method0uk
local.conference.sectionCучасні енергоефективні та еколого-орієнтовані процеси і технології на основі використання освітньо-інноваційної інтерактивної платформи отримання бізнес–знаньuk
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P402-408.pdf298,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.