Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/996
Title: Ефективність адаптації національної системи технічного регулювання у відповідність до вимог Європейського Союзу
Authors: Валага, Л. Ю.
Keywords: system of technical regulation
competitiveness
national standards of Ukraine (DSTU)
European standards (EN)
interstate standards (GOST)
система технического регулирования
конкурентоспособность
национальные стандарты Украины (ДСТУ)
европейские стандарты (EN)
межгосударственные стандарты (ГОСТ)
система технічного регулювання
конкурентоспроможність
національні стандарти України (ДСТУ)
європейські стандарти (EN)
міждержавні стандарти (ГОСТ)
Issue Date: 2014
Citation: Валага Л. Ю. Ефективність адаптації національної системи технічного регулювання у відповідність до вимог Європейського Союзу [Текст] / Л. Ю. Валага // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 235-243.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Використано такі загальнонаукові методи: експертного аналізу (з проблеми відповідності національної системи технічного регулювання європейській практиці), аналітичного і логічного конструювання (для формування стратегії адаптації системи до загальноєвропейської). У ході проведеного дослідження встановлено: - сучасна система технічного регулювання України неефективна та суттєво відрізняється від того, що розуміють під стандартизацією, сертифікацією та ринковим наглядом в Європі та у країнах із розвиненою економікою; - повноцінна інтеграція України у міжнародну економічну систему можлива лише за комплексного приведення українського технічного законодавства у відповідність до вимог Директив Нового (з стандартизації) та Глобального (з сертифікації) підходів. Сформовано стратегію адаптації національної системи технічного регулювання до загальноєвропейської. Реалізація економічної, соціальної, правової та інших компонентів стратегії має певне практичне значення для розвитку національної економіки країни.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/996
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P235-243.pdf279,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.