Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9968
Title: Тектоніка та її роль у формотворчому процесі
Other Titles: Tectonic and its role in shaping process
Authors: Яковлєв, М. І.
Пашкевич, К. Л.
Keywords: дизайн
технічна естетика
тектоніка
формоутворення одягу
design
technical aesthetics
tectonics
shape of clothes
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Яковлєв М. І. Тектоніка та її роль у формотворчому процесі / М. І. Яковлєв, К. Л. Пашкевич // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ) : у 2-х т. – Київ : КНУТД, 2018. – Т. 1. – С. 17-21.
Abstract: Виявлено передумови застосування тектонічного підходу як творчого методу в технічній естетиці, узагальнено науково обґрунтовані підходи до дизайну одягу із застосуванням закономірностей тектоніки, сформульовано основні принципи тектоніки щодо проектування об'єктів дизайну, визначено її місце в загальній моделі формоутворення одягу.
The preconditions of applying the tectonic approach as a creative method in technical aesthetics, scientifically grounded approaches to the design of clothes with the application of laws of tectonics are generalized, the basic principles of tectonics are formulated in relation to the design of objects of design, its place in the general model of uniforms of clothing is determined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9968
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
Appears in Collections:Кафедра моди та стилю (МС)
Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2018_V1_P017-021.pdf232,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.