Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/582
Title: Автоматизація вимірювального контролю температури проби харчового барвника
Authors: Себко, В. В.
Здоренко, В. Г.
Петухова, К. О.
Мінкова, А. К.
Keywords: автоматизація вимірювального контролю
харчовий барвник
точність вимірювань
вірогідність контролю
якість
тепловий перетворювач
автоматизация измерительного контроля
пищевой краситель
точность измерений
достоверность контроля
качество
тепловой преобразователь
automation of the measuring control
food dye
accuracy of measurements
reliability of the control
quality
thermal transducer
Issue Date: 2015
Citation: Автоматизація вимірювального контролю температури проби харчового барвника / В. В. Себко, В. Г. Здоренко, К. О. Петухова, А. К. Мінкова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 49-57.
Abstract: Використана методика визначення залежності нормованого сигналу ТЕП від фізико-механічних параметрів проби харчового барвника. На основі універсальних функцій перетворення розроблено алгоритм сумісного визначення електричних і температурних параметрів проби харчового барвника за допомогою автоматизованого вимірювального контролю при реалізації двохпараметрового електромагнітного методу. Розроблена методика визначення електричних і температурних параметрів, яка дозволяє збільшити достовірність вимірювального контролю показників якості харчових барвників.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/582
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P049-057.pdf297.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.