Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11299
Title: Алгоритмічні і програмні компоненти системи визначення тепловіддачі між тканиною і контактною поверхнею
Other Titles: Algorithmic and software components of the type of heat treatment between tissue and contact surface
Authors: Калашник, В. Ю.
Щербань, В. Ю.
Сарнавський, І. С.
Keywords: мережа ASP NET MVC
алгоритм
передача тепла тканині
теплові характеристики полотна
ASP NET MVC
algorithm
tissue heat transfer
thermal characteristics of the cloth
Issue Date: 30-Jul-2018
Citation: Алгоритмічні і програмні компоненти системи визначення тепловіддачі між тканиною і контактною поверхнею / В. Ю.Калашник, В. Ю.Щербань, I. С. Сарнавський // Інформаційні технології в науці, виробництві та підприємництві : зб. наук. пр. молодих вчених, аспірантів, магістрів кафедри інформаційних технологій проектування / за заг. наук. ред. В. Ю. Щербаня. - К. : Освіта України, 2018. - C. 32-34.
Source: Інформаційні технології в науці, виробництві та підприємництві
Abstract: Метою цієї роботи є дослідження і розробка алгоритмів для системи визначення тепловіддачі між тканиною і контактною поверхнею за допомогою сервісів Microsoft та мовою програмування С#. Завданням роботи – створення веб-додатку, який буде аналізувати та прораховувати тепловіддачу між різними тканинами і поверхнею. Завдання полягає у визначенні тепловіддачі між тканиною і контактною поверхнею з урахуванням реальних умов при виконанні технологічних операцій або експлуатації. Об'єктом дослідження виступає тепловіддача між тканиною і контактною поверхнею. При розрахунках використовувалися дані про теплопровідності різних матеріалів. Для виконання роботи використовувалася мова програмування С# та наступний стек технологій: Asp .Net MVC, MS Sql. На основі досліджень процесу теплообміну між тканиною і контактною поверхнею з урахуванням реальних умов при виконанні технологічних операцій або експлуатації, удосконалена система розрахунку тепловіддачі.
The purpose of this work is to research and develop algorithms for determining the heat transfer system between the cloth and the contact surface using Microsoft services and the C # programming language. The task of the work is to create a web application that will analyze and predict the heat transfer between different fabrics and the surface. The assessment of the thermal characteristics of the tissues includes complex calculations, so it is advisable to use the software components to calculate these characteristics. My work is based on a calculation heat transfer between the fabric and the contact surface. The C # programming language and the following stack of technologies were used to perform the work: Asp .Net MVC, MS Sql.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11299
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
ISBN: 978-617-7625-42-0
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.