Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12020
Title: A procedure for optimization of energy saving at higher educational institutions
Other Titles: Методика оптимізації енергозбереження у вищих навчальних закладах
Методика оптимизации энергосбережения в высших учебных заведениях
Authors: Gryshchenko, Ivan
Shcherbak, Valeriya
Shevchenko, Oleg
Keywords: теплонадходження
тепловтрати
АВС-XYZ-аналіз
теорія ігор
оптимальний режим теплоспоживання
вищі навчальні заклади
теплопоступления
теплопотери
АВС-XYZ-анализ
теория игр
оптимальный режим теплопотребления
высшие учебные заведения
Issue Date: 2017
Citation: Gryshchenko I. A procedure for optimization of energy saving at higher educational institutions / I. Gryshchenko, V. Shcherbak, O. Shevchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6, No. 3 (90). – P. 65-75.
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Східно-Європейський журнал передових технологій
Восточно-Европейский журнал передовых технологий
Abstract: Запропоновано методику удосконалення системи енергозбереження у вищих навчальних закладах України як складової підвищення результативності діяльності. Запропонована методика базується на розробленій моделі оптимального управління тепловим режимом приміщень з мінімізацією витрат енергії на опалення та енергетичних втрат при підтримці заданого рівня теплового комфорту на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну (Україна).
Предложена методика усовершенствования системы энергосбережения в высших учебных заведениях Украины как составляющей повышения результативности деятельности. Предложенная методика базируется на разработанной модели оптимального управления тепловым режимом помещений с минимизацией затрат энергии на отопление и энергетических потерь при поддержке заданного уровня теплового комфорта на примере Киевского национального университета технологий и дизайна (Украина).
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.119083
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12020
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 1729-3774
1729-4061
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СЄ_журнал_передових_технологій.pdf849 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.