Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12615
Title: Підвищення ефективності рекламної компанії підприємств роздрібної торгівлі
Other Titles: Повышение эффективности рекламной компании предприятия розничной торговли
Improving the efficiency of the advertising company of retail trade enterprises
Authors: Дудко, П. М.
Кривонос, Є. О.
Keywords: ефективність реклами
підприємство
рекламна сфера
економічна ефективність реклами
комунікативна ефективність реклами
торгівля
эффективность рекламы
предприятие
рекламная сфера
экономическая эффективность рекламы
коммуникативная эффективность рекламы
торговля
effectiveness of advertising
enterprise
advertising sphere
cost-effectiveness of advertising
communicative effectiveness of advertising
trade
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Дудко П. М. Підвищення ефективності рекламної компанії підприємств роздрібної торгівлі / П. М. Дудко, Є. О. Кривонос // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 153-159.
Abstract: У статті проаналізовано особливості реклами на підприємствах, дослідженні факти, які впливають на її результативність та визначення оцінки ефективності реклами на підприємствах. Охарактеризовано види ефективності реклами на підприємствах та доведено складність точного прорахування ефекту від неї.
В статье проанализированы особенности рекламы на предприятиях, исследованы факты, влияющие на ее результативность и определения оценки эффективности рекламы на предприятиях. Охарактеризованы виды эффективности рекламы на предприятиях и доказано сложность точного подсчет эффекта от нее.
The article analyzes the peculiarities of advertising in enterprises, investigates the facts that affect its effectiveness and determines the effectiveness of advertising in enterprises. The types of advertising effectiveness at the enterprises are characterized and the difficulty of exact calculation of the effect from it is proved.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12615
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2018_P153-159.pdf193,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.