Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14852
Title: Міжнародне оцінювання логістичного забезпечення України: аналіз і тенденції
Other Titles: Международное оценивание логистического обеспечения Украины: анализ и тенденции
International evaluation of logistics in Ukraine: analysis and trends
Authors: Біловодська, О. А.
Keywords: оцінювання
логістичне забезпечення
індекс ефективності логістики
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Харківський національний університет будівництва та архітектури
Citation: Біловодська О. А. Міжнародне оцінювання логістичного забезпечення України: аналіз і тенденції / О. А. Біловодська // Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, м. Харків, 12 листопада 2019 року. – У 2-х ч. – Ч. 2 : Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері. – Харків : ХНУБА. 2019. – С. 31-34.
Abstract: У період значних перетворень, які відбуваються у існуючих умовах розвитку національної економіки, та на фоні глобальних політичних і економічних змін досить гостро постає питання застосування міжнародних оцінок логістичного забезпечення для забезпечення високого рівня ефективності економічних процесів. У роборті автором здійснено аналіз логістичного забезпечення економіки України на основі індексу ефективності логістики, що дозволяє констатувати поступове покращення позицій.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14852
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економічної кібернетики та маркетингу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf_20191112_P031-034.pdf339,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.