Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15138
Title: Способи використання творів, як об’єктів інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект
Other Titles: Способы использования произведений, как объектов интеллектуальной собственности: гражданско-правовой аспект
Methods of use creation as intangible assets and as intellectual property objects: civil legal aspects
Authors: Коваль, О. М.
Тарнопольська, І. П.
Keywords: переклад
використання творів
інтелектуальна власність
авторський договір
перевод
использование произведений
интеллектуальная собственность
авторский договор
translation
using a copyright creation
intellectual property
copyright agreement
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Тарнопольська І. П. Способи використання творів, як об’єктів інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект / І. П. Тарнопольська ; наук. кер. О. М. Коваль // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 468-471.
Abstract: У статті досліджено окремий спосіб використання творів – переклад. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу переробку. Визначено особливості ролі автора та перекладача під час використання твору для перекладу. Оригінальний текст відповідає юридичним нормам і є «твором», а його переклад іншою мовою теж охороняється авторським правом, як «похідний твір». Тема актуальна і сьогодні із розвитком новітніх технологій та популяризації іноземних мов.
В статье исследован отдельный способ использования произведений – перевод. Переводчикам и авторам других производных творений принадлежит авторское право на осуществленные ими перевод, адаптацию, аранжировку или другую обработку. Определены особенности ролей автора и переводчика при использовании произведения для перевода. Оригинальный текст соответствует юридическим нормам и является «произведением», а его перевод на другой язык тоже охраняется авторским правом, как «производное творение». Тема актуальна и сегодня с развитием новейших технологий и популяризации иностранных языков.
The article explores a particular way of using works – translation. Сopyright of translation, adaptation, arrangement or other alteration are belong to Translators and authors. The features of the role of the author and translator in the use of the work for translation are determined. The original text is protected by law as a "creation", and its translation into another language is also protected by copyright as a "derivative creation".
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15138
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P468-471.pdf373,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.