Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15422
Title: Питання організації обліку як елементу прийняття управлінських рішень
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: облік
прийняття рішень
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Citation: Матюха М. М. Питання організації обліку як елементу прийняття управлінських рішень / М. М. Матюха // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 28 квітня 2020 року. – Херсон : ХНТУ, 2020. – С. 628-630.
Abstract: Необхідність структурованої інформації для забезпечення прийняття рішень є необхідною умовою для успішного розвитку будь-якого підприємства чи державної установи. Це питання не є повністю вирішене навіть у сьогоденні, хоч вітчизняні підприємства почали ефективніше використовувати людський капітал для отримання своєчасної та достовірної інформації для ухвалення рішень, можливість для подальшого розвитку в цьому напрямку все ще становить одну з актуальних проблем управлінського обліку в Україні. Одним з ключових інструментів відбору, надання та формування інформації слугують фінансові звіти, розвиток та форма яких залежить, в свою чергу, від рівня розвитку автоматизації систем обліку.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15422
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій.pdf224,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.