Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15680
Title: Eco-friendly innovative packaging in trade logistics
Other Titles: Еко-спрямоване інноваційне пакування у торгівельній логістиці
Экологическая инновационная упаковка в торговой логистике
Authors: Bilovodska, Olena
Keywords: екологічно чиста упаковка
маркетингове дослідження
інноваційна продукція
просування
споживач
Issue Date: Jul-2020
Publisher: ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Citation: Bilovodska O. Eco-friendly innovative packaging in trade logistics / O. Bilovodska // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ, 21-22 травня 2020 року. – Київ : КНЕУ, 2020. – C. 104-106.
Abstract: Packaging makes transportation of the product easier, as well as product movement in the market and also helps with the understanding and acceptance of the innovative product and its manufacturer by consumers, helps to create the impression. In terms of product promotion, packaging is an effective method of promoting a product that facilitates its sale without any change in qualities. So, the scientific and practical approach to the development of ecofriendly packaging is formed, the approach is based on the results of the marketing research.
Упаковка полегшує транспортування товару, а також рух товару на ринку, допомагає зрозуміти та прийняти новий товар, його виробника споживачами, допомагає створити враження. З точки зору просування товару, упаковка – це ефективний метод просування товару, який сприяє його продажу без будь-яких змін у якості. Отже, в роботі сформовано науково-практичний підхід до розробки екологічно чистої упаковки, підхід базується на результатах маркетингового дослідження.
Упаковка облегчает транспортировку продукта, а также перемещение продукта на рынке, помогает понять и принять новый продукт, его производителя потребителями, помогает создать впечатление. С точки зрения продвижения товара, упаковка – это эффективный метод продвижения товара, который облегчает его продажу без каких-либо изменений в качестве. Поэтому в работе сформирован научно-практический подход к разработке эко-упаковки, который основан на результатах маркетингового исследования.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15680
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Біловодська _КНЕУ.pdf256,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.