Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16047
Title: Розробка методу композиційного аналізу з використанням графічних символів для художнього проектування одягу
Other Titles: Development of methods for compositional analysis using graphic symbols for artistic clothing design
Authors: Білей-Рубан, Наталія
Сєдоухова, Євгенія
Keywords: методологія
порівняльний аналіз
графічно-структурна схема
народний та сучасний одяг
methodology
comparative analysis
graphical-structural scheme
folk and modern clothes
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Білей-Рубан Н. Розробка методу композиційного аналізу з використанням графічних символів для художнього проектування одягу / Н. Білей-Рубан, Є. Сєдоухова // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 237-240.
Abstract: Представлено метод художнього проектування, який базується на використанні модулів для розробки творчих ескізів моделей з метою створення сучасного жіночого одягу різних стильових напрямків. Візуалізована графічно-структурна схема народного та сучасного одягу, яка виконана із застосуванням порівняльного аналізу і реалізована за допомогою сучасних комп’ютерних програм та графічних редакторів. В ході дослідження узагальнено послідовність реалізації методу композиційного аналізу для формування нових ескізних рішень та його практичне застосування в художньому проектуванні сучасних швейних виробів.
The method of artistic design is presented. It is based on the use of certain modules for the development of creative sketches of modern women's clothing of different styles. A graphical and structural diagram of traditional and modern clothing is visualized, using comparative analysis and implemented using of modern computer programs and graphic editors. In the course of the study, the sequence of implementation of the method of compositional analysis for the formation of new sketch solutions is generalized. Its practical application in the artistic design of modern clothing is shown.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16047
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2020_V1_P237-240.pdf198,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.