Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16089
Title: Application of pedagogy of cooperation as a component of person-centered approach in the modern higher education of Ukraine
Other Titles: Застосування педагогіки співробітництва як складової особистісно орієнтованого підходу в сучасній вищій освіті України
Authors: Aleksandrovych, Tetiana
Malynka, Mykola
Keywords: особистісно орієнтований підхід
педагогіка співробітництва
педагогічна взаємодія
сучасні технології
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Aleksandrovych T. Application of pedagogy of cooperation as a component of person-centered approach in the modern higher education of Ukraine / T. Aleksandrovych, M. Malynka // International Scientific Conference "Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches" : conference proceedings, Riga, Latvia, March 20th, 2020. – Riga : Baltija Publishing, 2020. – P. 1-4.
Abstract: У статті зосереджується увага на тому, що педагогіка ХХІ ст. все більше переваги віддає особистісно орієнтованому підходу, вагомою складовою якого є педагогіка співробітництва. Автори надають перевагу саме педагогіці співробітництва серед інших сучасних технологій, оскільки вона завдяки своїй багатовекторності глибинно розкриває особистість вихованця. Застосування педагогіки співробітництва сприяє налагодженню партнерських стосунків між викладачем та студентом, тобто відбувається відхід від авторитарної моделі навчання в минулому до побудови демократичної сьогодні.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16089
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.