Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16179
Title: Багатовекторність дизайн-діяльності світових та українських дизайнерських брендів
Other Titles: Diversity of design-activities of world and Ukrainian designer brands
Authors: Чупріна, Наталія
Фролов, Іван
Колосніченко, Марина
Keywords: система моди
дизайн-діяльність
модний продукт
дизайнерський бренд
модна колаборація
fashion system
design-activity
fashion product
designer brand
fast-fashion
fashion collaboration
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Чупріна Н. Багатовекторність дизайн-діяльності світових та українських дизайнерських брендів / Н. Чупріна, І. Фролов, М. Колосніченко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 336-339.
Abstract: Визначено та охарактеризовано чинники, під впливом яких здійснюється функціонування системи моди, а також відбувається формування і реалізація модних тенденцій як результату дизайн-діяльності. Охарактеризовано дизайн-діяльність суб’єктів системи моди як чинник реалізації модних інновацій та стандартів у сучасному суспільстві споживання. Класифіковано ключові параметри дизайн-діяльності всередині модного бренду або торговельної марки. Обґрунтовано специфіку концепції швидкого реагування fast-fashion як проектної практики сучасної системи моди в сегменті одягу масового попиту.
The factors that influence the functioning of the fashion system as well as the formation and realization of fashion trends as a result of design-activities are identified and characterized. The design-activity of the subjects of the fashion system as a factor of realization of fashion innovations and standards in the modern society of consumption is described. Key design parameters within a fashion brand or retail brand have been classified. The specificity of the concept of rapid response (fast-fashion) as a project practice of the modern fashion system in the segment of mass demand is substantiated.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16179
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)
Кафедра моделювання та художнього оздоблення одягу (МХОО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2020_V2_P336-339.pdf194,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.