Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16315
Title: The influence of political transformation on the condition of national finances
Other Titles: Вплив політичної трансформації на стан національних фінансів
Authors: Lialina, Veronika
Roienko, L. V.
Keywords: фінансова політика
європейська інтеграція
інвестиції
фактори
розвиток
фінансові ресурси
financial policy
European integration
investments
factors
development
financial resources
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Lialina V. The influence of political transformation on the condition of national finances / V. Lialina, L. V. Roienko // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 30 вересня 2020 року. – Вип. 63. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2020. – С. 96-97.
Abstract: Мета статті полягає в дослідженні особливостей формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України. Досягнення поставленої мети пов’язане з виконанням та врахуванням наступних завдань: формулювання, розвиток і підтримка функціонування фінансового механізму цілей і стратегій фінансової політики та забезпечення належного регулювання, стимулювання і контролю за економічними і соціальними процесами, використовуючи фінансові методи.
The purpose of the article is to study the peculiarities of the formation of public financial policy in the context of European integration of Ukraine. Achieving this goal is related to the implementation and consideration of the following tasks: formulating, developing and maintaining the financial mechanism based on the goals and strategies of financial policy and ensuring proper regulation, stimulation and control of economic and social processes using financial methods.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16315
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ляліна_Роєнко.pdf371,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.