Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16363
Title: Вплив загальнокультурної компетентності на формування майбутнього фахівця з комп’ютерної інженерії
Authors: Малинка, Микола Миколайович
Keywords: гуманітарні дисципліни
загальнокультурна компетентність
заклад вищої освіти
комп’ютерна інженерія
соціокультурний простір
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Посвіт
Citation: Малинка М. М. Вплив загальнокультурної компетентності на формування майбутнього фахівця з комп’ютерної інженерії / М. М. Малинка // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали VІІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Конін-Ужгород-Київ-Херсон, 30 квітня 2020 року. – Том VIIІ: Діалог у розвитку науки та освіти. – Конін-Ужгород-Київ-Херсон : Посвіт, 2020. – С. 154-156.
Abstract: У роботі зосереджується увага загальнокультурній компетентності, формування якої сприяє вихованню конкурентоспроможного, всебічно розвиненого, стресостійкого фахівця будь-якої спеціальності, у тому числі й з комп’ютерної інженерії. Автор наполягає, що завдяки цій компетентності аналізуються й оцінюються досягнення в галузях науки й культури. Стверджується також, що процес формування загальнокультурної компетентності у майбутнього спеціаліста ІТ-технологій включає в себе оволодіння знаннями з гуманітарних дисциплін, оскільки саме вони допоможуть майбутньому випускнику закладу вищої освіти вільно зорієнтуватися в сучасному соціокультурному просторі, вміти вибудовувати толерантні взаємовідносини з представниками різних народів, релігій.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16363
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
Appears in Collections:Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)
Матеріали наукових конференцій та семінарівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.